Women's Golf Association of India

(Professional Golf)

Hero Women’s Professional Golf Tour - Birdie Leader
Birdie Leader
S.No Player's Name Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Total Birdies
1 Hitaashee Bakshi 9 11 10 8 17 17 72
2 Sneha Singh 14 8 8 15 10 6 61
3 Amandeep Drall 10 6 8 13 13 50
4 Khushi Khanijau 8 5 7 6 14 8 48
5 Rhea Jha 7 7 5 6 10 11 46
6T Ananya Garg 7 3 8 3 11 12 44
6T Jasmine Shekar 9 9 6 6 6 8 44
8 Seher Atwal 11 0 8 7 11 6 43
9 Shweta Mansingh 5 6 6 8 8 8 41
10 Rhea Purvi Saravanan 11 6 1 3 11 8 40
11 Ridhima Dilawari 7 7 11 10 35
12T Riya Yadav 2 7 7 3 2 13 34
12T Ananya Datar 9 3 9 5 8 34
14 Neha Tripathi 7 7 11 8 33
15 Gaurika Bishnoi 18 14 32
16T Agrima Manral 8 5 0 12 4 29
16T Snigdha Goswami 4 5 2 2 7 9 29
18T Gauri Karhade 5 4 7 4 6 2 28
18T Yaalisai Verma 5 1 2 5 10 5 28
20 Shagun Narain 2 3 13 9 27
21 Anisha Agarwalla 8 6 5 3 3 25
22 Karishma Govind 3 0 3 4 3 7 20
23T Sachika Singh 2 4 3 3 6 18
23T Trimann Saluja 6 8 4 18
25T Vani Kapoor 7 10 17
25T Jahaanvie Walia 5 0 6 6 17
25T Astha Madan 11 6 17
28 Saaniya Sharma 7 9 16
29 Disha Kavery 4 5 6 0 15
30 Oviya Reddi 3 7 3 13
31 Vrinda Yadav 4 6 10
32T Mehar Atwal 3 5 1 0 9
32T Jyotsana Singh 1 8 9
34 Anaggha Venkatesh 1 2 0 1 3 1 8
35T Taniya Balasuriya 1 5 6
35T Marshneil Prasad 2 0 4 0 6
35T Kriti Chowhan 3 3 6
35T Yashita Raghav 4 1 1 6
39T Nayanika Sanga 5 5
39T Gursimar Badwal 5 5
41 Geetika Ahuja 1 0 1 2 4
42 Durga Nittur 2 1 3
43 Khushi 0 1 1 0 2
44T Ravjot Kaur Dosanjh 0 1 1
44T Asmitha Sathish 1 1
Total 167 143 125 119 276 225 1055
Birdie Leader
S.No Player's Name Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Leg 7 Leg 8 Leg 9 Leg 10 Total Birdies
1 Sneha Singh 6 7 11 5 13 8 3 16 11 4 84
2T Neha Tripathi 7 9 6 9 12 7 7 9 8 74
2T Shweta Mansingh 1 7 10 10 5 5 9 7 14 6 74
4 Rhea Jha 4 5 4 8 9 6 9 10 8 8 71
5 Seher Atwal 8 5 5 9 12 7 11 7 64
6 Gaurika Bishnoi 15 10 13 18 56
7 Khushi Khanijau 6 1 6 6 6 4 7 5 5 7 53
8T Kriti Chowhan 11 4 8 12 8 9 52
8T Jasmine Shekar 4 4 5 8 7 2 4 13 5 52
10 Tvesa Malik 11 10 9 10 7 4 51
11T Agrima Manral 4 2 4 5 7 5 4 7 5 5 48
11T Riya Yadav 8 3 14 4 4 3 8 4 48
13 Jyotsana Singh 7 4 2 7 3 6 4 1 9 4 47
14 Anisha Agarwalla 3 4 2 5 3 3 5 9 7 2 43
15 Ananya Datar 3 4 2 3 5 2 3 4 8 8 42
16 Amandeep Drall 6 6 10 13 5 40
17 Hitaashee Bakshi 8 2 13 8 8 39
18 Saaniya Sharma 8 3 4 6 10 4 2 1 38
19 Sachika Singh 3 2 5 5 4 12 6 37
20 Vani Kapoor 7 6 11 12 36
21 Asmitha Sathish 3 16 8 8 35
22 Ishvari Prasanna 3 6 3 4 7 1 2 5 2 33
23 Lakhmehar Pardesi 3 4 2 4 7 12 32
24 Shagun Narain 6 1 4 2 6 4 5 3 31
25 Rhea Purvi Saravanan 1 2 6 6 4 9 2 30
26 Ridhima Dilawari 11 5 13 29
27 Gauri Karhade 6 9 4 8 27
28 Oviya Reddi 4 6 5 8 2 25
29 Karishma Govind 4 4 3 2 8 21
30 Durga Nittur 3 8 7 1 19
31T Nayanika Sanga 5 3 2 5 1 16
31T Rishika Muralidhar 11 3 2 16
33T Suchitra Ramesh 3 1 1 1 6 2 1 15
33T Mehar Atwal 3 3 1 4 4 15
33T Snigdha Goswami 9 3 3 15
36 Geetika Ahuja 1 3 1 1 2 0 5 13
37T Afshan Fatima 5 7 12
37T Astha Madan 5 7 12
39 Disha Kavery 5 4 1 0 10
40T Siddhi Kapoor 5 4 9
40T Ravjot Kaur Dosanjh 6 0 3 9
42 Taniya Balasuriya 2 6 8
43 Pranavi Urs 7 7
44T Anaggha Venkatesh 1 1 1 2 1 6
44T Yaalisai Verma 2 4 6
46T Millie Saroha 4 4
46T Trimann Saluja 2 2 4
48T Anousha Tripathi 3 3
48T Vrinda Yadav 1 2 3
50T Marshneil Prasad 2 0 2
50T Gursimar Badwal 2 2
50T Khushi 1 1 2
50T Ayesha Kapur 1 1 2
Total 116 108 119 133 145 181 177 213 197 133 1522
Birdie Leader
POS Player's Name Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Leg 7 Leg 8 Leg 9 Leg 10 Leg 11 Leg 12 Leg 13 Leg 14 Leg 15 Total Birdies
1 Pranavi Urs 11 7 12 11 12 11 19                 83
2 Jahanvi Bakshi 10 14 7 6 9 14 11                 71
3 Hitaashee Bakshi 11 11 9 10 5 17                   63
4 Neha Tripathi 7 9 5 8 6 14 8                 57
5 Gaurika Bishnoi 13 11 7 8 7 10                   56
6 Ridhima Dilawari 9 9 5 7 4 13 7                 54
7 Shweta Mansingh 10 10 2 5 2 11 7                 47
8 Asmitha Sathish 4 6   6 7 10 12                 45
9 Seher Atwal 5 9 7 3 2 10 6                 42
10 Durga Nittur 9 1 1 7 4 9 8                 39
11 Rhea Jha 3 5 2 6 6 5 10                 37
12 Trimann Saluja 2 8 3   9 8 5                 35
13T Amandeep Drall     11 9 14                     34
13T Khushi Khanijau 7 4 6 0 4 7 6                 34
15 Rhea Purvi Saravanan   8 6 3 8 5 3                 33
16 Nayanika Sanga 12 7     7 6                   32
17 Lakhmehar Pardesi 2 5 4 1 4 10 4                 30
18 Oviya Reddi 4 9   5 5 6                   29
19 Saaniya Sharma 3 3 5 0 9 7                   27
20 Afshan Fatima         4 13 8                 25
21 Jyotsana Singh 5 3 1 5 1 2 6                 23
22 Ishvari Prasanna   3 2 2 3 2 8                 20
23T Astha Madan     6 0 5   6                 17
23T Agrima Manral 0 0 2   6 6 3                 17
25T Vani Kapoor       7 7                     14
25T Riya Yadav 3 1 3 1 1 5                   14
25T Shagun Narain 1   4   3 6                   14
28 Anisha Agarwalla 4   2 3 1 3                   13
29T Mehar Atwal 3 7 0 1   1                   12
29T Disha Kavery 4 1         7                 12
31 Suchitra Ramesh 1 2 0 4 3 1 0                 11
32 Smriti Mehra 3   3   2 1                   9
33T Tvesa Malik     8                         8
33T Anousha Tripathi     7     1                   8
33T Gauri Karhade     1 2     5                 8
33T Siddhi Kapoor             8                 8
37 Geetika Ahuja   1 2   1 3                   7
38 Marshneil Prasad             4                 4
39T Ananya Datar     3                         3
39T Ayesha Kapur       3                       3
39T Anaggha Venkatesh             3                 3
42 Khushi           1                   1
Total 146 154 136 123 161 218 164 0 0 0 0 0 0 0 0 1102
Highest Birdie in each Tournament
Player Leg/Tournament Birdies
Ridhima Dilawari/Afshan Fatima Leg-1- Poona Club Golf Course, Pune 9
Siddhi Kapoor/Khushi Khanijau Leg-2- Bombay Presidency Golf Club, Mumbai 7
Afshan Fatima Leg-3- TNGF Cosmo Golf Course, Chennai 12
 
Birdie Leader
POS Player's Name Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Leg 7 Leg 8 Leg 9 Leg 10 Leg 11 Leg 12 Leg 13 Leg 14 Leg 15 Total Birdies
1 Amandeep Drall 7   4 11 10 3 8 13 12             68
2 Neha Tripathi 5 5 10 8 5 10 4 6 8             61
3T Saaniya Sharma 5 4 7 5 7 9 7 6 0             50
3T Siddhi Kapoor 7 7 6 4 3 7 7 5 4             50
3T Afshan Fatima 9 5 12 6     5 7 6             50
6 Pranavi Urs     11 4 10 8   11 5             49
7 Vani Kapoor 5   5 5 8 8 5 7 5             48
8 Oviya Reddi 4 6 11 9 7 7                   44
9 Gursimar Badwal 1 4 4 5 4 12 3 3 4             40
10 Ridhima Dilawari 9       7 2 5 7 8             38
11 Trimann Saluja 5 4 5 3 4 4 3 3 3             34
12 Diksha Dagar 7           4 6 10             27
13 Gaurika Bishnoi 2 6     9 9                   26
14 Khushi Khanijau 5 7 7 3   3                   25
15T Sonam Chugh 7 3 5 4 3 2                   24
15T Rhea Jha         7 3 6 4 4             24
17 Mehar Atwal 5 2 6 4 3 3                   23
18 Tvesa Malik   6           8 6             20
19T Ishvari Prasanna 4 0 3 3 6 3                   19
19T Seher Atwal             3 12 4             19
21T Gurjot Badwal 4 0 5 2 4 2                   17
21T Jyotsana Singh 6 0 2 2 2 1 2 0 2             17
21T Lakhmehar Pardesi         4 2 4 5 2             17
21T Shagun Narain           4 0 5 8             17
21T Hitaashee Bakshi               8 9             17
26 Anousha Tripathi 0 2   6 4 1 3 0               16
27T Geetika Ahuja 1 6 0 2     2 4               15
27T Astha Madan               8 7             15
29 Ananya Datar 4 3 2 3 2                     14
30T Tanirika Singh 4 0   5 3 1                   13
30T Jahanvi Bakshi               10 3             13
32 Smriti Mehra   1 5   2 4     0             12
33 Anisha Agarwalla 0 0 1 1 3   1 3 2             11
34T Shriya Vivek 3 5                           8
34T Asmitha Sathish                 8             8
36T Suchitra Ramesh   2   3                       5
36T Ayesha Kapur 3       0 2                   5
Total 112 78 111 98 117 110 72 141 120 0 0 0 0 0 0 959
Highest Birdie in each Tournament
Player Leg/Tournament Birdies
Neha Tripathi Leg-1- Poona Club Golf Course, Pune 13
Gursimar Badwal Leg-2- Oxford Golf Resort, Pune 14
Tvesa Malik Leg-3- Kensville Golf & Country Club, Ahmedabad 8
Neha Tripathi/Ridhima Dilawari/Amandeep Drall/Afshan Fatima/Anisha Padukone Leg-4- Kalhaar Blues & Greens, Ahmedabad 10
Neha Tripathi/Gaurika Bishnoi Leg-5- Classic Golf & Country Club, Gurugram 12
Ridhima Dilawari Leg-6- Jaypee Greens, Greater Noida 15
Gaurika Bishnoi Leg-7- Clover Greens, Tamil Nadu (Hosur) 13
Khushi Khanijau Leg-8- Prestige Golfshire, Bengaluru 5
Afshan Fatima Leg-9- Bengaluru / Prestige Golfshire 11
Sonam Chugh Leg-10, Bengaluru / Bangalore Golf Club 10
Vani Kapoor Leg-11, Hyderabad / Hyderabad Golf Club 8
Afshan Fatima Leg-12, Hyderabad / Boulder Hills Golf & CC 11
Ridhima Dilawari Leg-13, Gurugram / DLF Golf & Country Club 12
Ridhima Dilawari / Tvesa Malik Leg-14, NOIDA / Noida Golf Course 10
Ridhima Dilawari / Diksha Dagar Leg-15, Kolkata / RCGC 11
 

Birdie Leader
POS Player's Name Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Leg 7 Leg 8 Leg 9 Leg 10 Leg 11 Leg 12 Leg 13 Leg 14 Leg 15 Total Birdies
1T Neha Tripathi 13 8 3 10 12 6 8 3 5 7 5 2 8 5 5 100
1T Ridhima Dilawari       10 8 15 8 2 8 6 4 6 12 10 11 100
3 Amandeep Drall 7 10 4 10   12 11 1 7 7 1 9 5 6 8 98
4 Gursimar Badwal 5 14 4 7 9 7 11 3 3 7 5 7 10 0   92
5 Gaurika Bishnoi   7 4 9 12 8 13 1 6 6 5 8 7 4   90
6 Afshan Fatima 8 6 3 10 9 7   2 11 9 4 11 4     84
7 Siddhi Kapoor 5 5 4 8 4 9 4 3 3 5 5 9 9 3 2 78
8 Khushi Khanijau 4 3 2 6 9 5 5 5 5 2 5 6 6 4 5 72
9 Ananya Datar 5 2   9 6 6 7 1 1 8 5 7 4 4 4 69
10 Tvesa Malik   8 8       12 4         8 10 6 56
11T Smriti Mehra 0 3 4 4 7 7 8 1 3 4       7   48
11T Jyotsana Singh 2 3 1   7 5 7 2 4 4 3 4   3 3 48
13 Suchitra Ramesh 3 7   8 5 3 3   3 5 1 2 0   0 40
14T Anisha Padukone     5 10 3 7 7 0 0 5           37
14T Mehar Atwal 2 4 2 7 4 5 3   2 8           37
14T Anousha Tripathi 8   3 2 2 6 3 2 3 2 2 0 0 3 1 37
14T Ishvari Prasanna   1 4 1   2 5 2 2 1 4 5 4 5 1 37
18T Sonam Chugh 3 2 3 2     5 0 2 10 4         31
18T Gurjot Badwal                   7 6 5 8 4 1 31
20T Sifat Alag 2 6 3 8 2 6                   27
20T Millie Saroha 5 5         7 2 8             27
22 Ayesha Kapur 3 1 1 8 4 3 3   0             23
23 Gauri Karhade             2 1 3 3 2 8 4   1 24
24 Shriya Vivek               0 4 5 3 0 5 4 1 22
25 Diksha Dagar 6                       9 5 7 27
26 Astha Madan             9 3 1         5 1 19
27 Komal Chaudhary 3 3 2 1 2 3 2 0 0 0 0         16
28 Vani Kapoor                     8   7   3 18
29T Oviya Reddi             5 1 3 0 0 2 3     14
29T Anisha Agarwalla                   8 0 3   2 1 14
31 Tanirika Singh             3 1 4 4     0     12
32 Tavleen Batra           4       2 4     0 3 13
33 Dolma Rawat 3 1 0 2                       6
34 Saaniya Sharma                           3 2 5
35T Hita Prakash 1 0 0                         1
35T Lavanya Tatiwala     1                         1
35T Vandana Agarwal           1                 0 1
35T Neeharika Thangamma             1                 1
39 Supakchaya P                             3 3
  Numa Gulyanamitta                             0 0
41 Marshneil Prasad                           0 2 2
Total 88 99 61 132 105 127 152 40 91 125 76 94 113 87 55
1445
Highest Birdie in each Tournament
Player Leg/Tournament Birdies
Afshan Fatima Leg-1 - Kalhaar Blues & Greens, Ahmedabad 09
Sharmila Nicollet Leg-2 - Bombay Presidency Golf Club, Mumbai 15
Gursimar Badwal Leg-3 - Poona Club Golf Course, Pune 12
Saaniya Sharma Leg-4 - Oxford Golf Resort, Pune 07
Neha Tripathi Leg-5 - JayPee Greens, Greater Noida 11
Neha Tripathi Leg-6 - Classic Golf & Country Club, Gurugram 16
Tvesa Malik Leg-7 - Prestige Golfshire, Bengaluru 09
Amandeep Drall Leg-8 - Clover Greens, Tamil Nadu 13
Gursimar Badwal Leg-9 - Eagleton Golf Resort, Bengaluru 08
Amandeep Drall Leg-10 - Clover Greens, Tamil Nadu 13
 
Birdie Leader
POS Player's Name Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Leg 7 Leg 8 Leg 9 Leg 10 Leg 11 Leg 12 Leg 13 Leg 14 Leg 15 Leg 16 Total Birdies
1 Neha Tripathi 7 8 6 5 11 16 6 10 6 12             87
2 Gursimar Badwal 6 8 12 6 9 4 8 8 8 2             71
3 Tvesa Malik 4 8 3 6 7 4 9 9 4 11             65
4 Afshan Fatima 9 2 9 3 10 4 6 7 7 6             63
5 Amandeep Drall 5 5       8 5 13 6 13             55
6 Smriti Mehra 7 8 6 4 6 6 6 10                 53
7T Suchitra Ramesh 3 5 4 6 3 5 10 4 7 47
7T Trisha Sunil 5 4 4 4 5 10 6 9 47
9 Gaurika Bishnoi 6 12 10 6 9 43
10T Saaniya Sharma 8 5 10 7 8 38
10T Anisha Padukone 2 2 7 3 11 5 8 38
10T Sonam Chugh 1 4 2 9 2 3 5 3 9 38
13 Khushi Khanijau 3 3 4 10 1 5 5 6 37
14T Ayesha Kapur 3 3 3 4 7 2 4 3 2 5 36
14T Millie Saroha 4 3 3 4 3 2 3 2 6 6 36
16 Siddhi Kapoor 5 3 3 4 2 4 6 2 6 35
17 Mehar Atwal 7 3 1 2 5 5 23
18 Vani Kapoor 8 6 7 21
19T Sharmila Nicollet 15 15
19T Tavleen Batra 2 3 2 3 1 2 13
21 Hita Parakash 2 1 0 0 1 1 2 0 7
22 Priya Puri 2 2
23 Komal Chaudhary 1 0 0 1
Total 73 97 70 61 103 95 64 120 72 118 871
Highest Birdie in each Tournament
Player Leg/Tournament Birdies
Amandeep Drall Leg-1 - Kalhaar Blues & Greens, Ahmedabad 10
Smriti Mehra Leg-2 -Kensville Golf & Country Club, Ahmedabad 14
Gaurika Bishnoi Leg-3 -RCGC, Kolkata 13
Vani Kapoor and Smriti Mehra Leg-4 -Tollygunge Club, Kolkata 10
Amandeep Drall Leg-5 - Classic Golf & Country Club, Gurgaon 13
Afshan Fatima Leg-6 - Poona Club Golf Course, Pune 8
Tvesa Malik Leg-7, Eagleton Golf Resort, Bengaluru 8
Gaurika Bishnoi and Sharmila Nicollet Leg-8, Clover Greens, Tamil Nadu 11
Gursimar Badwal and Neha Tripathi  Leg-9, Prestige Golfshire, Bengaluru 12
Trisha Sunil and Siddhi Kapoor Leg-10, Hero-KGA Women's Pro Golf Championship, Bengaluru 11
Amandeep Drall Leg-11, Hyderabad Golf Club,Hyderabad 9
Afshan Fatima Leg-12, Delhi Golf Club, Delhi 7
Saaniya Sharma Leg-13, Jaypee Greens, Greater Noida 10
Gursimar Badwal & Vani Kapoor Leg-14, DLF Golf & Country Club Gurugram 10
Neha Tripathi Leg-15, The Palms Golf Club & Resort, Lucknow 12
Gaurika Bishnoi and Neha Tripathi Leg-16, Classic Golf & Country Club, Gurugram 10
 
Birdie Leader
POS Player's Name Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Leg 7 Leg 8 Leg 9 Leg 10 Leg 11 Leg 12 Leg 13 Leg 14 Leg 15 Leg 16 Total Birdies
1 Gaurika Bishnoi 5 9 13 2 10 3 6 11 9 8 5 9 7 10 10 117
2 Gursimar Badwal 5 5 8 4 8 4 6 9 12 9 7 4 5 10 7 9 112
3 Amandeep Drall 10 9 6 13 4 7 8 6 9 4 9 7 5 97
4 Saaniya Sharma 4 8 9 6 4 4 6 10 8 5 10 8 8 6 96
5 Neha Tripathi 8 6 5 6 5 12 9 2 8 3 12 10 86
6 Smriti Mehra 5 14 5 10 1 5 9 8 4 7 4 8 5 85
7 Afshan Fatima 0 7 6 5 10 4 1 5 7 3 7 2 8 8 6 79
8 Mehar Atwal 2 8 3 3 3 6 6 7 8 8 1 4 2 1 6 8 76
9 Trisha Sunil 3 8 9 4 2 3 3 6 7 11 6 2 4 0 68
10 Siddhi Kapoor 6 2 3 4 1 5 2 2 4 11 6 6 0 2 6 6 66
11 Tvesa Malik 8 10 5 9 8 3 5 7 55
12 Sharmila Nicollet 5 7 8 8 5 7 11 51
13 Vani Kapoor 10 8 8 9 4 10 49
14 Ayesha Kapur 5 2 7 3 2 3 7 1 6 4 40
15 Sonam Chugh 3 3 3 2 2 5 4 1 0 6 3 32
16 Anisha Padukone 2 2 7 6 3 5 4 29
17 Suchitra Ramesh 4 1 6 9 2 0 3 25
18 Tavleen Batra 7 3 2 0 3 15
19T Walailak Satarak 10 10
19T Ankita Tiwana 5 5 10
21 Komal Chaudhary 2 0 5 0 7
22T Nikki Ponappa 2 4 6
22T Priya Puri 0 5 1 6
22T Millie Saroha 2 4 6
25 Shweta Galande 5 5
26T Mehak Sharma 4 4
26T Supakchaya P. 4 4
28 Preetinder Kaur 3 3
29 Chayuda S. 1 1
Total 51 84 73 82 102 55 75 112 94 96 62 53 72 72 85 72 1240
Highest Birdie in each Tournament
Player Leg/Tournament Birdies
Amandeep Drall Leg-1 - Kalhaar Blues & Greens, Ahmedabad 10
Smriti Mehra Leg-2 -Kensville Golf & Country Club, Ahmedabad 14
Gaurika Bishnoi Leg-3 -RCGC, Kolkata 13
Vani Kapoor and Smriti Mehra Leg-4 -Tollygunge Club, Kolkata 10
Amandeep Drall Leg-5 - Classic Golf & Country Club, Gurgaon 13
Afshan Fatima Leg-6 - Poona Club Golf Course, Pune 8
Tvesa Malik Leg-7, Eagleton Golf Resort, Bengaluru 8
Gaurika Bishnoi and Sharmila Nicollet Leg-8, Clover Greens, Tamil Nadu 11
Gursimar Badwal and Neha Tripathi  Leg-9, Prestige Golfshire, Bengaluru 12
Trisha Sunil and Siddhi Kapoor Leg-10, Hero-KGA Women's Pro Golf Championship, Bengaluru 11
Amandeep Drall Leg-11, Hyderabad Golf Club,Hyderabad 9
Afshan Fatima Leg-12, Delhi Golf Club, Delhi 7
Saaniya Sharma Leg-13, Jaypee Greens, Greater Noida 10
Gursimar Badwal & Vani Kapoor Leg-14, DLF Golf & Country Club Gurugram 10
Neha Tripathi Leg-15, The Palms Golf Club & Resort, Lucknow 12
Gaurika Bishnoi and Neha Tripathi Leg-16, Classic Golf & Country Club, Gurugram 10
 
Birdie Leader
POS Player's Name Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Leg 7 Leg 8 Leg 9 Leg 10 Leg 11 Leg 12 Leg 13 Leg 14 Leg 15 Leg 16 Leg 17 Total Birdies
1 Amandeep Drall 6 12 10 7 8 8 13 9 5 6 5 10 7 6 112
2 Neha Tripathi 3 8 6 13 9 9 7 4 8 10 3 6 5 4 9 5 109
3 Gursimar Badwal 3 11 3 8 7 6 11 6 6 6 1 4 8 6 5 9 6 106
4 Vani Kapoor 6 10 4 10 15 12 3 1 7 6 8 8 3 93
5 Saaniya Sharma 7 4 6 7 2 9 5 1 7 3 6 5 9 5 5 5 7 93
6 Afshan Fatima 5 9 3 7 4 6 8 1 5 5 5 3 7 5 4 7 2 86
7 Mehar Atwal 3 5 2 5 8 9 9 9 3 2 5 2 5 6 2 5 80
8 Smriti Mehra 7 6 5 6 9 9 9 12 11 74
9 Trisha Sunil 2 7 4 6 6 4 2 5 5 9 3 2 4 2 7 68
10 Ankita Tiwana 2 10 2 5 7 4 3 4 5 5 5 5 4 3 3 0 67
11 Shweta Galande 0 2 3 4 6 3 2 7 6 2 3 3 5 4 6 8 2 66
12 Sharmila Nicollet 2 6 5 5 7 2 9 9 7 5 57
13 Kiran Matharu 5 8 1 7 5 5 12 8 51
14T Sonam Chugh 1 5 6 2 3 2 2 5 6 4 2 38
14T Nikki Ponappa 4 5 4 4 3 4 4 4 2 4 38
16 Gauri Monga 8 6 6 5 3 6 0 2 36
17 Siddhi Kapoor 2 4 3 12 4 2 27
18 Pallavi Jain 6 7 1 3 4 21
19 Mehak Sharma 1 3 2 2 3 5 4 20
20 Ayesha Kapur 3 3 2 3 4 0 0 1 3 19
21 Gaurika Bishnoi 9 8 17
22 Priya Puri 0 11 0 1 1 13
23 Vandana Agarwal 2 2 3 1 1 9
24 Vaishavi Sinha 1 7 8
25 Rani Sonti 0 6 6
26 Preetinder Kaur 1 1 0 2
Total 48 91 50 100 84 107 132 63 72 69 64 65 71 82 74 70 71 1316
Highest Birdie in each Tournament
Player Leg/Tournament Birdies
Vani Kapoor Leg-1 - Kensville Golf & Country Club, Ahmedabad 6
Neha Tripathi Leg-2 - Kalhaar Blues & Greens, Ahmedabad 12
Neha Tripathi Leg-3 - Hero-RCGC Women's Pro Golf Championship 2015 9
Gursimar Badwal Leg - 4 Kolkata, Tollygunge Club 8
Sharmila Nicollet Leg - 5 Mumbai, BPGC 9
Shweta Galande Leg-6 - Pune, Hero-Oxford Women's Pro Golf Championship 2015 12
Smriti Mehra Leg-7 - Poona Club Golf Course, Pune 12
Smriti Mehra & Kiran Matharu Leg-8 - Gurgaon , ITC Classic Golf Resort 19
Amandeep Drall & Gursimar Badwal Leg-9 - Srinagar, RSGC 10
Vani Kapoor Leg 10 - Bengaluru, Eagleton Golf Resort 12
Saaniya Sharma Leg 11 - Bengaluru / KGA 12
Neha Tripathi Leg12 - Prestige Golfshire, Bengaluru 11
Neha Tripathi Leg13 - Coimbatore Golf Club, Coimbatore 10
Vani Kapoor & Neha Tripathi Leg14 - Clover Greens, Tamil Nadu 13
Sharmila Nicollet Leg15 - Jaypee Greens, Greater Noida 14
Sharmila Nicollet Leg16 - Delhi Golf Club, New Delhi 10
Kiran Matharu Leg17 - Noida Golf Course, Noida 9
Shweta Galande Leg18 - Rambagh Golf Club, Jaipur 10
 
Birdie Leader
POS Player's Name Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Leg 7 Leg 8 Leg 9 Leg 10 Leg 11 Leg 12 Leg 13 Leg 14 Leg 15 Leg 16 Leg 17 Leg 18 Total Birdies
1 Vani Kapoor 6 8 8 6 7 3 8 15 6 12 9 6 5 13 8 6 6 9 141
2 Neha Tripathi 4 12 9 6 4 6 5 13 9 5 7 11 10 13 9 4 7 5 139
3 Amandeep Drall 5 10 3 4 7 5 6 12 10 9 10 7 6 11 11 9 3 7 135
4 Smriti Mehra 3 7 4 7 7 10 12 19 5 9 10 7 7 9 116
5 Gursimar Badwal 1 4 8 7 10 6 5 10 6 7 7 0 5 5 8 7 8 104
6 Saaniya Sharma 3 5 7 3 6 5 10 6 2 11 12 7 6 4 1 5 5 98
7 Shweta Galande 2 8 2 7 4 12 6 10 8 8 4 4 3 3 3 1 1 10 96
8 Ankita Tiwana 2 4 6 6 6 1 9 6 9 3 6 1 4 7 5 6 4 5 90
9 Sharmila Nicollet 4 7 9 8 7 9 8 7 14 10 83
10 Kiran Matharu 7 6 8 10 7 19 9 6 72
11 Gauri Monga 5 2 5 6 10 7 4 6 0 5 3 6 4 63
12 Mehar Atwal 5 6 5 3 7 5 3 5 4 7 6 0 56
13 Pallavi Jain 4 7 2 2 6 4 3 6 0 3 2 4 7 2 52
14 Afshan Fatima 6 3 3 7 3 6 6 34
15 Vaishavi Sinha 10 8 15 33
16 Priya Puri 1 1 2 2 3 8 1 4 0 1 4 2 0 2 31
17 Ayesha Kapur 1 1 5 2 1 5 4 4 2 25
18T Preetinder Kaur 0 3 1 0 4 5 2 2 2 19
18T Nikki Ponappa 4 1 4 5 3 17
20 Vandana Agarwal 1 3 2 5 3 0 0 0 14
21 Shraddhanjali Singh 3 2 1 2 0 1 1 1 11
22 Rani Sonti 3 6 1 0 10
23 Mayali Talwar 2 2
24 Mita Gowande 0
Total 31 79 61 72 87 99 86 158 76 93 90 62 47 86 94 92 57 62 1300
Highest Birdie in each Tournament
Player Leg/Tournament Birdies
Vani Kapoor HWPG - RCGC ( Leg-1) 5
Pallavi Jain HWPG - RCGC ( Leg-1) 5
Sharmila Nicollet HWPG - RCGC ( Leg-1) 5
Shraddhanjali Singh HWPG - RCGC ( Leg-1) 5
Vani Kapoor HWPG - Tollygunge Golf Club ( Leg-2) 7
Neha Tripathi HWPG - Tollygunge Golf Club ( Leg-2) 7
Nikki Ponappa HWPG - Tollygunge Golf Club ( Leg-2) 7
Smriti Mehra HWPG - WSC ( Leg- 3) 16
Sharmila Nicollet HWPG - BPGC ( Leg- 4) 12
Saaniya Sharma HWPG - ITC Classic Golf Resort ( Leg-5) 11
Smriti Mehra HWPG - Lidder Valley Golf Course ( Leg-6) 18
Shweta Galande HWPG - RSGC ( Leg-7) 8
Nikki Ponappa HWPG - RSGC ( Leg-7) 8
Ankita Tiwana HWPG - RSGC ( Leg-7) 8
Gursimar Badwal HWPG - RSGC ( Leg-7) 8
Vani Kapoor HWPG - KGA ( Leg- 8) 9
Neha Tripathi HWPG - Eagleton Golf Resort ( Leg-9) 10
Smriti Mehra HWPG - Clover Greens ( Leg-10) 12
Smriti Mehra Hero-CGL Women's Pro Golf Championship 2014 ( Leg-11) 6
Shweta Galande HWPG - Bengaluru / Prestige Golfshire ( Leg-12) 13
Smriti Mehra HWPG - Bengaluru / Prestige Golfshire ( Leg-13) 10
Gursimar Badwal HWPG - Noida / Jaypee Greens ( Leg-13) 10
 
Birdie Leader
POS Player's Name Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Leg 7 Leg 8 Leg 9 Leg 10 Leg 11 Leg 12 Leg 13 Total Birdies
1 Vani Kapoor 5 7 10 9 6 11 5 9 7 9 4 11 1 94
2 Smriti Mehra 3 4 16 3 18 7 12 6 9 10 88
3 Neha Tripathi 4 7 7 5 9 3 6 10 9 3 12 6 81
4 Saaniya Sharma 0 3 7 5 11 10 5 5 8 8 1 8 4 75
5 Shweta Galande 1 4 3 5 10 8 8 4 8 5 13 1 70
6 Pallavi Jain 3 3 3 4 5 8 8 4 7 1 1 9 7 63
7 Ankita Tiwana 5 4 9 3 5 7 6 4 6 3 2 3 4 61
8 Nikki Ponappa 3 7 6 3 4 5 8 4 4 4 3 51
9 T Sharmila Nicollet 5 9 12 6 11 7 50
9 T Gursimar Badwal 10 8 6 6 3 7 10 50
11 Vandana Agarwal 2 3 6 2 5 6 7 31
12 Priya Puri 2 5 7 4 0 4 1 3 0 0 1 3 30
13 Preetinder Kaur 2 1 3 2 4 3 0 5 4 5 29
14 Meghna Bal 2 0 10 3 15
15 Vaishavi Sinha 4 7 3 14
16 Shraddhanjali Singh 5 5
17 Mita Gowande 1 3 4
18 Rani Sonti  0
19 Bhavi Shah 0
Total 42 48 101 63 57 95 69 48 63 53 24 87 61 811
Highest Birdie in each Tournament
Player Leg/Tournament Birdies
Neha Tripathi Hero Women’s Pro Golf -2013, Kolkata (Leg-1) 7
Smriti Mehra Hero Women’s Pro Golf -2013, Kolkata (Leg-2) 13
Smriti Mehra Hero Women’s Pro Golf -2013, Mumbai (Leg-3) 9
Smriti Mehra Hero Women’s Pro Golf -2013, Mumbai (Leg-4) 9
Ankita Tiwana Hero Women’s Pro Golf -2013, Mumbai (Leg-5) 8
Neha Tripathi & Vani Kapoor  Hero Women’s Pro Golf -2013, Panchkula Golf Club (Leg-6) 8
Neha Tripathi Hero Women’s Pro Golf -2013, Eagleton Golf Resort (Leg-7) 12
Smriti Mehra Hero - KGA Women’s Pro Golf Championship- 2013 (Leg-8) 14
Shweta Galande Hero Women’s Pro Golf -2013, Clover Greens (Leg-9) 14
Smriti Mehra Hero Women’s Pro Golf -2013, RSGC (Leg-10) 13
Ankita Tiwana Hero Women’s Pro Golf -2013, DGC (Leg-11) 9
Vani Kapoor Hero Women’s Pro Golf -2013, Golden Greens (Leg-12) 16
Sharmila Nicollet Hero Women’s Pro Golf -2013, JGGC (Leg-13) 14
 
Birdie Leader
POS Player's Name Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Leg 7 Leg 8 Leg 9 Leg 10 Leg 11 Leg 12 Leg 13 Total Birdies
1 Neha Tripathi 7 8 8 6 7 8 12 10 8 12 8 8 7 109
2 Vani Kapoor 5 6 3 8 1 8 11 3 11 9 7 16 10 98
3 Smriti Mehra 4 13 9 9 7 5 4 14 13 13 1 92
4 Saaniya Sharma 2 5 5 6 9 6 7 7 4 10 7 68
5 Ankita Tiwana 1 8 5 8 7 8 7 7 6 9 66
6 Rani Sonti  3 4 4 4 2 1 7 4 5 8 3 6 7 58
7 Pallavi Jain 1 5 3 8 3 4 3 1 7 2 8 6 2 53
8 Shweta Galande 7 5 14 9 8 5 4 52
9 Sharmila Nicollet 9 7 9 9 3 14 51
10 Nikki Ponappa 3 0 5 10 2 5 5 4 5 3 42
11 Preetinder Kaur 3 4 5 3 0 4 1 6 3 4 4 3 40
12 Bhavi Shah 4 4 1 3 1 3 1 5 5 2 29
13 Vandana Agarwal 1 6 0 2 2 4 5 2 1 23
14 Meghna Bal 5 4 4 3 4 1 21
15 Priya Puri 3 3 1 3 0 3 0 0 5 0 18
16 Shraddhanjali Singh 4 4 8 16
17 Mita Gowande 5 1 3 0 2 1 12
18 Seema Sobti 1 1
Total 29 70 47 76 37 53 85 66 115 91 63 60 57 849
Highest Birdie in each Tournament
Player Leg/Tournament Birdies
Sharmila Nicollet, Vani Kapoor & Neha Tripathi Leg-1, KGA 8
Smriti Mehra Leg-2, Clover 17
Neha Tripathi Leg-3, Prestige 7
Smriti Mehra Leg-4, RSGC 10
Smriti Mehra Leg-5, DLF Golf &CC 10
Smriti Mehra Leg-6, Golden Greens 8
Saaniya Sharma Leg-7, DGC 10
Neha Tripathi Leg-8, Classic 8
 
Birdie Leader
POS Player's Name Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Leg 7 Leg 8 Total Birdies
1 Smriti Mehra 5 17 6 10 10 8 6 5 67
2 Vani Kapoor 8 7 6 5 8 2 7 7 50
3 Saaniya Sharma 5 8 6 8 6 1 10 3 47
4 Neha Tripathi 8 6 7 4 5 3 6 8 47
5 Nalini Singh Siwach 5 9 4 7 9 4 3 5 46
6 Ankita Tiwana 3 6 3 4 4 3 4 6 33
7 Shraddhanjali Singh 5 4 2 6 2 N/A 7 4 30
8 Nikki Ponappa 5 5 1 3 3 2 3 4 26
9 Pallavi Jain 3 5 0 6 3 N/A 4 1 22
10 Meghna Bal 0 6 N/A 5 4 N/A 5 2 22
11 Priya Puri 4 8 2 N/A 4 2 0 1 21
12 Rani Sonti 2 2 3 N/A 6 0 2 4 19
13 Preetinder Kaur 2 1 2 1 4 4 3 1 18
14 Sharmila Nicollet 8 7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15
15 Vandana Agarwal N/A N/A N/A 4 4 3 N/A N/A 11
16 Nalini Singh 3 0 0 0 N/A 1 N/A N/A 4
17 Seema Sobti 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 4
18 Mita Gowande N/A 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0
  Total 68 91 42 63 72 33 60 53 482