Women's Golf Association of India

(Professional Golf)

Hero Women’s Professional Golf Tour-Level Par Scores
HWPGT 2024-LEVEL PAR SCORES
POS Player Name L.P.S
1T Khushi Khanijau 5
1T Ananya Datar 5
3 Hitaashee Bakshi 3
4T Neha Tripathi 2
4T Seher Atwal 2
4T Vani Kapoor 2
4T Amandeep Drall 2
4T Gaurika Bishnoi 2
4T Astha Madan 2
10T Agrima Manral 1
10T Rhea Jha 1
10T Disha Kavery 1
10T Sneha singh 1
10T Saaniya Sharma 1
10T Shagun Narain 1
10T Oviya Reddi 1
10T Shweta Mansingh 1
10T Yaalisai Verma 1
 
HWPGT 2023-LEVEL PAR SCORES
POS Player Name L.P.S
1T Neha Tripathi 4
1T Sneha Singh 4
1T Tvesa Malik 4
4T Gaurika Bishnoi 3
4T Jasmine Shekar 3
4T Kriti Chowhan 3
7T Ridhima Dilawari 2
7T Khushi Khanijau 2
7T Vani Kapoor 2
7T Jyotsana Singh 2
7T Rhea Purvi Saravanan 2
12T Shagun Narain 1
12T Shweta Mansingh 1
12T Disha Kavery 1
12T Pranavi Urs 1
12T Amandeep Drall 1
12T Agrima Manral 1
12T Seher Atwal 1
12T Asmitha Sathish 1
12T Hitaashee Bakshi 1
12T Riya Yadav 1
12T Sachika Singh 1
12T Gauri Karhade 1
12T Rishika Muralidhar 1
 
HWPGT 2022-LEVEL PAR SCORES
POS Player Name L.P.S
1 Ridhima Dilawari 3
2T Seher Atwal 2
2T Rhea Purvi Saravanan 2
2T Nayanika Sanga 2
2T Pranavi Urs 2
6 Gaurika Bishnoi 1
7 Neha Tripathi 3
8 Khushi Khanijau 1
9T Durga Nittur 2
9T Shweta Mansingh 2
9T Jahanvi Bakshi 2
12 Hitaashee Bakshi 1
15T Jyotsana Singh 1
15T Asmitha Sathish 1
23 Trimann Saluja 1
32 Agrima Manral 1
35 Disha Kavery 1
44 Siddhi Kapoor 2
 
HWPGT 2020-LEVEL PAR SCORES
POS Player Name L.P.S
1T Vani Kapoor 4
1T Ridhima Dilawari 4
3 Shagun Narain 3
4T Saaniya Sharma 2
4T Afshan Fatima 2
4T Seher Atwal 2
4T Jahanvi Bakshi 2
4T Astha Madan 2
9T Siddhi Kapoor 1
9T Amandeep Drall 1
9T Diksha Dagar 1
9T Neha Tripathi 1
 
POS Player Name L.P.S
1 Neha Tripathi 6
2T Amandeep Drall 4
2T Gaurika Bishnoi 4
4T Tvesa Malik 3
4T Astha Madan 3
4T Ridhima Dilawari 3
7T Jyotsana Singh 2
7T Sonam Chugh 2
9T Siddhi Kapoor 1
9T Ananya Datar 1
9T Millie Saroha 1
9T Gursimar Badwal 1
9T Gauri Karhade 1
9T Gurjot Badwal 1
9T Vani Kapoor 1
 
POS Player Name L.P.S
1 Neha Tripathi 5
2 Amandeep Drall 4
3T Tvesa Malik 3
3T Gursimar Badwal 3
5 Gaurika Bishnoi 2
6T Vani Kapoor 1
6T Smriti Mehra 1
6T Khushi Khanijau 1
6T Trisha Sunil 1
6T Suchitra Ramesh 1
 
POS Player Name L.P.S
1 Gaurika Bishnoi 5
2T Vani Kapoor 3
2T Trisha Sunil 3
2T Tvesa Malik 3
2T Amandeep Drall 3
2T Gursimar Badwal 3
7 Saaniya Sharma 2
8T Afshan Fatima 1
8T Sonam Chugh 1
8T Suchitra Ramesh 1
8T Smriti Mehra 1
 
POS Player Name L.P.S
1 Amandeep Drall 7
2 Gursimar Badwal 4
3T Neha Tripathi 3
3T Mehar Atwal 3
3T Shweta Galande 3
3T Vani Kapoor 3
7T Smriti Mehra 2
7T Sharmila Nicollet 2
9T Afshan Fatima 1
9T Mehak Sharma 1
9T Gauri Monga 1
9T Sonam Chugh 1
9T Trisha Sunil 1
9T Gaurika Bishnoi 1
 
POS Player Name L.P.S
1 Vani Kapoor 8
2 Gursimar Badwal 6
3 Saaniya Sharma 5
4T Neha Tripathi 3
4T Ankita Tiwana 3
4T Sharmila Nicollet 3
7T Kiran Matharu 2
7T Amandeep Drall 2
7T Shweta Galande 2
10T Gauri Monga 1
10T Smriti Mehra 1
 
POS Player Name L.P.S
1 Neha Tripathi 5
2 Vani Kapoor 4
3 Saaniya Sharma 3
4T Pallavi Jain 2
4T Ankita Tiwana 2
4T Smriti Mehra 2
4T Shweta Galande 2
8 Gursimar Badwal 1
9 Sharmila Nicollet 0
10 Meghna Bal 0
11 Shraddhanjali Singh 0
12 Nikki Ponappa 0
13 Priya Puri 0
14 Rani Sonti 0
15 Preetinder Kaur 0
16 Vandana Agarwal 0
17 Vaishavi Sinha 0
18 Mita Gowande 0
19 Bhavi Shah 0
 
POS Player Name L.P.S
1 Neha Tripathi 9
2 Vani Kapoor 4
3 Pallavi Jain 3
4 Sharmila Nicollet 2
5 Smriti Mehra 1
6 Ankita Tiwana 1
7 Meghna Bal 1
8 Shweta Galande 1
9 Saaniya Sharma 1
10 Shraddhanjali Singh 0
11 Nikki Ponappa 0
12 Priya Puri 0
13 Rani Sonti 0
6 Preetinder Kaur 0
15 Vandana Agarwal 0
16 Seema Sobti 0
17 Mita Gowande 0
18 Bhavi Shah 0
 
POS Player Name L.P.S
1 Smriti Mehra 1
2 Vani Kapoor 1
3 Saaniya Sharma 1
4 Neha Tripathi 1
5 Nalini Singh Siwach 3
6 Sharmila Nicollet 1
 

Diksha Dagar best Indian pro player at HWIO 2023

Mr. Vittal Belandor, Secretary-BGC & Mr. D N Vasanth Kumar, Captain-BGC jointly handing over the winner's cheque and trophy to Anvitha Narender.