Women's Golf Association of India

(Professional Golf)

Hero Women’s Professional Golf Tour-Under Par Scores
HWPGT 2024-UNDER PAR SCORES
POS Player Name U.P.S
1 Hitaashee Bakshi 11
2T Sneha singh 7
2T Amandeep Drall 7
4 Ridhima Dilawari 5
5T Khushi Khanijau 4
5T Gaurika Bishnoi 4
7T Vani Kapoor 2
7T Jasmine Shekar 2
9T Seher Atwal 1
9T Ananya Garg 1
9T Riya Yadav 1
9T Neha Tripathi 1
9T Agrima Manral 1
9T Astha Madan 1
 
HWPGT 2023-UNDER PAR SCORES
POS Player Name U.P.S
1 Gaurika Bishnoi 8
2 Sneha Singh 7
3T Seher Atwal 5
3T Hitaashee Bakshi 5
5T Amandeep Drall 4
5T Jasmine Shekar 4
5T Kriti Chowhan 4
8T Vani Kapoor 3
8T Shweta Mansingh 3
8T Rhea Jha 3
8T Neha Tripathi 3
12T Tvesa Malik 2
12T Ananya Datar 2
12T Khushi Khanijau 2
12T Durga Nittur 2
12T Sachika Singh 2
17T Afshan Fatima 1
17T Pranavi Urs 1
17T Jyotsana Singh 1
17T Riya Yadav 1
17T Ridhima Dilawari 1
17T Lakhmehar Pardesi 1
17T Rhea Purvi Saravanan 1
17T Asmitha Sathish 1
17T Rishika Muralidhar 1
 
HWPGT 2022-UNDER PAR SCORES
POS Player Name U.P.S
1 Pranavi Urs 11
4T Gaurika Bishnoi 8
4T Jahanvi Bakshi 8
4T Hitaashee Bakshi 8
5 Ridhima Dilawari 6
10 Amandeep Drall 3
6 Neha Tripathi 4
7 Durga Nittur 5
15 Vani Kapoor 2
8 Seher Atwal 3
9 Rhea Purvi Saravanan 1
11 Shweta Mansingh 2
12 Jyotsana Singh 1
13 Asmitha Sathish 4
14 Oviya Reddi 2
17T Lakhmehar Pardesi 1
17T Nayanika Sanga 1
20 Saaniya Sharma 1
31 Afshan Fatima 2
 
HWPGT 2020-UNDER PAR SCORES
POS Player Name U.P.S
1 Amandeep Drall 6
2 Pranavi Urs 4
3 Saaniya Sharma 3
4T Gursimar Badwal 2
4T Vani Kapoor 2
4T Seher Atwal 2
4T Hitaashee Bakshi 2
8T Ridhima Dilawari 1
8T Afshan Fatima 1
8T Oviya Reddi 1
8T Gaurika Bishnoi 1
8T Neha Tripathi 1
8T Siddhi Kapoor 1
8T Jahanvi Bakshi 1
8T Tvesa Malik 1
 
POS Player Name U.P.S
1 Gaurika Bishnoi 11
2 Amandeep Drall 9
3T Tvesa Malik 8
3T Ridhima Dilawari 8
5T Gursimar Badwal 5
5T Afshan Fatima 5
7 Neha Tripathi 4
8T Ananya Datar 3
8T Diksha Dagar 3
10T Millie Saroha 2
10T Gauri Karhade 2
12T Khushi Khanijau 1
12T Jyotsana Singh 1
12T Anisha Padukone 1
12T Siddhi Kapoor 1
 
POS Player Name U.P.S
1 Neha Tripathi 9
2T Tvesa Malik 7
2T Gaurika Bishnoi 7
4 Amandeep Drall 6
5 Afshan Fatima 3
6T Gursimar Badwal 2
6T Vani Kapoor 2
8T Sharmila Nicollet 1
8T Sonam Chugh 1
8T Saaniya Sharma 1
8T Smriti Mehra 1
8T Trisha Sunil 1
8T Suchitra Ramesh 1
8T Anisha Padukone 1
 
POS Player Name U.P.S
1 Vani Kapoor 7
2T Saaniya Sharma 6
2T Neha Tripathi 6
2T Gaurika Bishnoi 6
5T Amandeep Drall 5
5T Gursimar Badwal 5
7 Smriti Mehra 4
8 Sharmila Nicollet 1
9T Mehar Atwal 2
9T Afshan Fatima 2
9T Siddhi Kapoor 2
12T Trisha Sunil 1
12T Walailak Satarak 1
12T Tvesa Malik 1
12T Sonam Chugh 1
 
POS Player Name U.P.S
1 Vani Kapoor 14
2 Amandeep Drall 9
3 Neha Tripathi 7
4 Kiran Matharu 5
5 Gursimar Badwal 4
6 Smriti Mehra 3
7T Sharmila Nicollet 2
7T Shweta Galande 2
9T Mehar Atwal 1
9T Ankita Tiwana 1
9T Saaniya Sharma 1
9T Siddhi Kapoor 1
9T Gaurika Bishnoi 1
 
POS Player Name U.P.S
1 Vani Kapoor 13
2 Amandeep Drall 12
3T Neha Tripathi 8
3T Smriti Mehra 8
5T Vaishavi Sinha 5
5T Gursimar Badwal 5
5T Kiran Matharu 5
8T Shweta Galande 4
8T Saaniya Sharma 4
8T Sharmila Nicollet 4
11T Gauri Monga 2
11T Ankita Tiwana 2
13 Mehar Atwal 1
 
POS Player Name U.P.S
1 Vani Kapoor 10
2T Shweta Galande 8
2T Smriti Mehra 8
4 Sharmila Nicollet 5
5 Neha Tripathi 4
6T Ankita Tiwana 3
6T Saaniya Sharma 3
8T Pallavi Jain 2
8T Vaishavi Sinha 2
10 Gursimar Badwal 1
11 Shraddhanjali Singh 0
12 Rani Sonti 0
13 Nikki Ponappa 0
14 Meghna Bal 0
15 Priya Puri 0
16 Preetinder Kaur 0
17 Vandana Agarwal 0
18 Mita Gowande 0
19 Bhavi Shah 0
 
POS Player Name U.P.S
1 Smriti Mehra 13
2 Neha Tripathi 7
3 Vani Kapoor 7
4 Saaniya Sharma 5
5 Sharmila Nicollet 5
6 Shweta Galande 4
7 Ankita Tiwana 1
8 Shraddhanjali Singh 1
9 Rani Sonti 1
10 Nikki Ponappa 0
11 Pallavi Jain 0
12 Meghna Bal 0
13 Priya Puri 0
14 Preetinder Kaur 0
15 Vandana Agarwal 0
16 Seema Sobti 0
17 Mita Gowande 0
18 Bhavi Shah 0
 
POS Player Name U.P.S
1 Smriti Mehra 7
2 Vani Kapoor 5
3 Nalini Singh Siwach 4
4 Shraddhanjali Singh 1
5 Sharmila Nicollet 3
6 Ankita Kedlaya(Am) 1
 

Diksha Dagar best Indian pro player at HWIO 2023

Mr. Vittal Belandor, Secretary-BGC & Mr. D N Vasanth Kumar, Captain-BGC jointly handing over the winner's cheque and trophy to Anvitha Narender.